25210.48707

Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος

Βλαστοκύτταρα

Βλαστοκύτταρα

Τα βλαστοκύτταρα αποτελούν τη βάση της κυτταρικής θεραπείας σε περίπτωση ειδικών νόσων του εμβρύου.


Τι είναι τα βλαστικά κύτταρα;

- Είναι κύτταρα στην πιο αρχική τους μορφή(αρχέγονα).

- Δεν έχουν συγκεκριμένο ρόλο ή λειτουργία (εξειδίκευση).

- Μπορούν να αυτοανανεώνονται ή να διαφοροποιούνται σε άλλους τύπους κυττάρων.

- Ανάλογα με το περιβάλλον τους, μετατρέπονται στο είδος των κυττάρων που χρειάζεται ο οργανισμός.

Τη στιγμή της γέννησης μπορούμε να συλλέξουμε βλαστικά κύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος και του ομφάλιου λώρου.


Λόγοι για να τα φυλάξουμε

- Μπορούν να συλλεχθούν μόνο μία φορά στη ζωή του ανθρώπου : τη στιγμή της γέννησης.

- Είναι 100% συμβατά με το παιδί και έχουν αυξημένα ποσοστά ιστοσυμβατότητας με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

- Η συλλογή τους πραγματοποιείται με απλό, γρήγορο και ανώδυνο τρόπο χωρίς κανένα κίνδυνο για το βρέφος ή τη μητέρα.

- Είναι άμεσα διαθέσιμα όποτε κι αν χρειαστούν.

- Διαθέτουν μεγάλα πλεονεκτήματα σε σχέση με τα βλαστοκύτταρα των ενηλίκων(π.χ. βλαστοκύτταρα μυελού των οστών) στο θέμα της ιστοσυμβατότητας αλλά και της πολλαπλασιαστικής ικανότητας.


Διαφορές οικογενειακής φύλαξης ΟΠΑ - Δημόσιας δωρεάς ΟΠΑ:

Οικογενειακή Φύλαξη Δημόσια δωρεά
Το δείγμα ανήκει στο παιδί και στην οικογένεια του. Το δείγμα δωρίζεται και η οικογένεια παύει να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα πάνω σε αυτό.
Η διαδικασία ελέγχου, απομόνωσης και φύλαξης γίνεται έναντι αμοιβής. Το δείγμα φυλάσσεται δωρεάν.
Η οικογένεια ενημερώνεται πάντα με επίσημο πιστοποιητικό για την επιτυχή φύλαξη του δείγματος. Η οικογένεια δεν ενημερώνεται για το αν το δείγμα φυλάχθηκε ή όχι.
Το δείγμα είναι άμεσα διαθέσιμο προς χρήση, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας. Όταν μια οικογένεια δωρίζει ΟΠΑ σε μια δημόσια τράπεζα δεν της δίνεται καμιά προτεραιότητα έναντι άλλων ασθενών για ανεύρεση συμβατού μοσχεύματος στο μέλλον. Το 1/3 των ασθενών που αναζητούν συμβατό μόσχευμα ανά τον κόσμο δεν βρίσκουν ποτέ.
Δεν υπάρχουν έξοδα ανάκτησης του δείγματος εάν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί. Τα έξοδα ανάκτησης του δείγματος ΟΠΑ για μεταμόσχευση ανέρχονται σε 20.000-25.000 ευρώ όταν αυτό βρεθεί.
Οι πιθανότητες επιβίωσης μετά από μεταμόσχευση όπου χρησιμοποιήθηκε μόσχευμα από συγγενή δότη (π.χ. αδερφό ή αδερφή) είναι πολύ υψηλότερες, από ότι εάν χρησιμοποιηθεί μόσχευμα από άγνωστο ,μη συγγενικό δότη, με την ίδια ιστοσυμβατότητα. Όταν κάποιος δέχεται μόσχευμα από άγνωστο, μη – συγγενικό του δότη ,οι πιθανότητες της επιβίωσης είναι λιγότερες και ταυτόχρονα, αυξάνονται οι πιθανότητες να εκδηλώσει τη «νόσο του μοσχεύματος κατά του ξενιστή», που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο.