25210.48707

Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος

Διαγνωστική Απόξεση - Βιοψία Μήτρας

Η γυναίκα λαμβάνει μικρής διάρκειας γενική αναισθησία. Ο γιατρός παίρνει υλικό από το ενδομήτριο με χρήση ειδικού εργαλείου (ξέστρου), το οποίο στέλνει στο εργαστήριο για ανάλυση και για επιβεβαίωση της διάγνωσης


Επέμβαση μικρής διάρκειας με εξαιρετικά ταχεία ανάρρωση.


Η γυναίκα, αφού ξυπνήσει καλά, μπορεί να πιει, να φάει και να πάει σπίτι της.


Η απόξεση είναι μια γενικά ασφαλής μικροεπέμβαση. Η μόλυνση μετά από απόξεση δεν είναι συχνή.