25210.48707

Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος

Κολποσκόπηση

Διαπίστωση τραχηλικής βλάβης και κατευθυνόμενη λήψη βιοψίας


Η κολποσκόπηση είναι μία ειδική εξέταση του τραχήλου της μήτρας η οποία γίνεται σε περίπτωση που το τεστ Παπ δείχνει αλλοιώσεις.


Με τη βοήθεια μεγεθυντικών φακών, ο γιατρός βάφει τον τράχηλο της μήτρας και αναζητά περιοχές που ευθύνονται για τα αλλοιωμένα κύτταρα που έχουν εντοπιστεί στο τεστ Παπ με κριτήριο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσον αφορά την εικόνα της επιφανείας του ή την παρουσία και τη διάταξη των αιμοφόρων αγγείων. Αν υπάρχουν εμφανώς τέτοιες περιοχές, ο γιατρός μπορεί να προχωρήσει σε μικρές βιοψίες, ώστε να επιβεβαιώσει την έκταση της βλάβης.


Είναι μία εντελώς ανώδυνη εξέταση. Μερικές γυναίκες αισθάνονται ένα ελαφρύ κάψιμο μετά την επάλειψη του τραχήλου με το διάλυμα οξεϊκού οξέως. Κατά την λήψη της βιοψίας αισθάνονται ένα μικρό τσίμπημα ή πόνο, που μπορεί να γίνει ελάχιστος αν η γυναίκα χαλαρώσει και πάρει μερικές βαθιές αναπνοές.


Η κολποσκόπηση χρησιμοποιείται για διάγνωση σε περιπτώσεις θετικού Pap-test για τον ιό πλατέων κονδυλωμάτων (HPV – Human Papilloma Virus), επίμονων φλεγμονών του τραχήλου που συνοδεύονται από ύποπτο Pap-test καθώς και για παρακολούθηση που γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά την εφαρμογή θεραπειών (Laser - Loop - Κρυοπηξία).